W poszukiwaniu zatrudnienia

Jeżeli chcesz znaleźć dobrą prace, dobrze się do tego przygotuj. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim nadrzędną kwestią okazuje się umiejętne stworzenie solidnego kompletu dobrych dokumentów aplikacyjnych. I znowu pada pytanie- jak CV czy list motywacyjny, jakiego oczekują od nas potencjalni pracodawcy wysuwający dany wakat, mogą być dobre? Popatrz dalej, gzie na przykładzie listu motywacyjnego podpowiemy Ci, jak zaintrygować i dać sobie samemu szansę zaproszenia się na rozmowę kwalifikacyjną.

List motywacyjny to nie jest obowiązkowy element każdej jednej rekrutacji, to zależy stricte od rodzaju i charakteru pracy, jaka jest ogłaszana. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na jedną prostą sprawę lepiej tego typu dokument załączyć, niż z niego zrezygnować z czystego lenistwa. Na pewno podkreśli on CV i doda pełnego obrazu na temat naszej postaci. Musimy też zwrócić uwagę na to, aby stworzyć materiał, który będzie na wysokim poziomie stylistycznym i merytorycznym, bowiem to przesądza konkretnie o naszych umiejętnościach, o profesjonalizmie, prezentowanym przez nas poziomie.

Wreszcie dobry list motywacyjny powinien być całkiem spójny, zwarty, z podziałem na akapity. Kolejna kwestia to także to, żeby był uzupełnieniem życiorysu, a nie jego kopią! Kolejna kwestia to indywidualność. Może i jest to żmudne i męczące, a na pewno bardzo czasochłonne, ale trzeba wiedzieć, iż list motywacyjny powinien być z założenia pisany osobno do każdego jednego podmiotu indywidualnie, do którego chcemy aby trafiły nasze dokumenty aplikacyjne.